◌ Portör Taraması

PORTÖR MUAYENESİ NEDİR?

Portör; Portör bulaşıcı hastalıklara neden olan etmenleri taşıyarak onları başkalarına bulaştıran, buna karşılık kendileri çoğu zaman sağlıklı durumda kalan insanlar anlamına gelmektedirportör muayenesi

Portör muayenesi ise; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 126. ve 127. maddelerindeki hükümlerle, gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olması anlamına gelmektedir.
Hangi iş kollarında çalışanlar işe başlamadan önce portör muayenesi olmak zorundadır?

1- Gıda işkolu,

2- Otel, Motel, Pansiyon,

3- Bar, Pavyon, Gazino,

4- Berber, Kuaför,

5- Hamam, Sauna,

6- Güzellik salonu gibi işkollarında çalışanlar işe başlamadan önce portör muayenesi olmak zorundadır.

PORTÖR TARAMASI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüportor-taramasi

Konu: Portör Muayenelerine Esas Laboratuar Tetkikleri Tarihi:27.01.2005 Sayısı:1059

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır;

1. Dışkı kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir)

2. Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir)

3. Boğaz kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)

4. Burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)

5. Akciğer grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)

Klinik muayeneden oluşan bir grup değerlendirmenin toplamıdır. Bütün bu işlemlerin hepsi işletmenizde mobil araçlarımız ve sağlık personelimiz tarafından yapılmaktadır. Daha sonra numuneler usulüne uygun muhafaza edilerek laboratuarlarımızda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.

Bütün sonuçlar klinik muayene ile birlikte tekrar  değerlendirilerek portör raporu oluşturulmaktadır.

İş yerinin talebi doğrultusunda periyodik olarak süreleri tarafımızdan takip edilerek tekrarlanması sağlanmakta ve bu konuda iş yeri bilgilendirilmektedir.

TOP